נגישותתפריט נגישות

בדיקת החזרים מאושריםהמערכת תבדוק את הזכות שלך להחזרים שאושרו על-פי מספר תעודת הזהות.

קבלת מידע על החזר מותנה בזיהוי הלקוח.

ניתן להזדהות באמצעות כרטיס חכם או באמצעות רישום כלקוח ברשות המסים, המערכת תעביר אותך לרישום והזדהות ועליך לבצע תהליך ורישום וזיהוי.

נא למלא מספר זהות