נגישותתפריט נגישות

תשלום חובות

באפשרות זו לא ניתן לשלם תשלום מקדמה

 
יש למלא אזור, סוג מס, סכום לתשלום, מספר שומה ומספר תעודת זהות

נא לציין אמצעי תשלום

שדות חובה

מערכת זו משמשת לביצוע תשלומי חובות במיסוי מקרקעין. ניתן לשלם במערכת עבור מס שבח, מס רכישה ומס מכירה.
בשירות זה אין צורך ברישום מוקדם. זיהוי החייב יעשה עפ"י אזור, סוג מס, מספר שומה ומספר תעודת זהות. הסכום לתשלום המוזן בשדה "סכום לתשלום" ייקבע על ידי המשלם.
אפשרויות התשלום בכרטיס אשראי:
- (1)כאשר סך התשלומים לשומה, כולל תשלום זה, עד 35,000 – ניתן לשלם בקרדיט או בתשלום רגיל.
- (2) כאשר סך התשלומים לשומה, כולל תשלום זה, גדול מ-35,000 – ניתן לשלם בקרדיט בלבד, ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ-15,000 ₪.
תשלום באמצעות העברה בנקאית בבנקים הבאים:
בנק לאומי ,הבנק הבינלאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי ומרכנתיל דיסקונט, ובכפוף להסדר הלקוח עם הבנק.
לאחר ביצוע התשלום בפועל ישלח אישור תשלום לפי הכתובת הרשומה במרשמי מיסוי מקרקעין, תהליך זה אורך מספר ימים. אם צויינה כתובת דוא"ל ישלח אישור גם לכתובת זו.